Saknar Du Dll

I jämförelse med andra stora ransomware, har Locky utvecklats i mycket snabb takt. Huvudstyrkorna med detta virus är att det använder krypteringsalgoritmerna AES och RSA, vilka krypterar filerna med avancerade numeriska koder. Sedan kvarstår problemet att dekryptera filerna, då det fortfarande saknas ett dekrypteringsverktyg. Vidare är denna nya virusversion mer flexibel, då .dll-filen gör att …

Saknar Du Dll Read More »